Tu Luyện Châu là một vật phẩm đặc biệt chứa đựng một công năng huyền bí, có khả năng mang đến một sức mạnh vô thường, giúp tăng gấp 4 lần kinh nghiệm cho tất cả những ai đủ điều kiện sở hữu và sử dụng Tu Luyện Châu.

Nhận Tu Luyện Châu

  • Nhân vật đạt đẳng cấp 20 có thể tiến hành nhận Tu Luyện Châu để dễ dàng luyện công, nhanh chóng lên đạt đẳng cấp tối cao, làm bá chủ thế giới. 

Nhận Tu Luyện Châu

Bước 1: Đối thoại với NPC Giang Hồ Dịch Báo - Diệp Hạo

Làm nhiệm vụ chính tuyến Tu Luyện Châu, đối thoại với NPC Giang Hồ Dịch Báo - Diệp Hạo nhận Tu Luyện Châu.

Bước 2: Nhận Tu Luyện Châu

• Nhấp chọn "Tu Luyện Châu", rồi trả nhiệm vụ ngay lập tức Tu Luyện Châu sẽ được hệ thống gửi vào hành trang của nhân vật

Tu Luyện Châu đã được gửi vào rương. Thời gian đầu, mỗi Tu Luyện Châu được 24 giờ tích lũy. Đây là một vật phẩm giúp quý đại hiệp có thể nhanh chóng thăng cấp. Mỗi lần sử dụng sẽ được nhân 4 điểm kinh nghiệm khi đánh quái.

• Khi tham gia các bí cảnh có thể dùng Tu Luyện Châu cùng với lửa trại, sẽ tăng rất nhiều điểm kinh nghiệm

Cách sử dụng

  • Nhấp chuột phải Tu Luyện Châu mở thời gian luyện công nhận được x4 kinh nghiệm.

  • Chọn thời gian tu luyện x4 kinh nghiệm.
Lưu ý 
  • Mỗi ngày, Tu Luyện Châu sẽ tự động nhận thêm thời gian tu luyện 60 phút, tối đa có thể tích lũy 24 giờ.
  • Người chơi VIP, mỗi ngày thời gian tu luyện nhận được 2 giờ.
  • Trong thời gian tu luyện, điểm kinh nghiệm của nhân vật đánh quái sẽ tăng gấp 4 lần ban đầu, hơn nữa có thể kết hợp với kinh nghiệm khi dùng với lửa trại, giúp tăng cấp càng nhanh.

Tiểu Điêu kính bút