Bộ trang bị là người bạn đồng hành không thể thiếu của quý Đại hiệp trên con đường chinh phục thế giới võ hiệp kỳ tình. Để tăng thêm sức mạnh chiến đấu, tăng thêm độ uy dũng của các nhân vật, Ngạo Kiếm Vô Song 2 ra mắt tính năng Rèn trang bị.

Công dụng             ♦ Thời gian mở           ♦ Nguyên liệu rèn

Quà trình Rèn        ♦ Tách Rèn

Công dụng của tính năng

Tính năng

Công dụng

Rèn trang bị

 • Tăng thuộc tính của trang bị
 • Tăng bậc của trang bị
 • Tăng công lực cho nhân vật
 • Tăng giới hạn cường hóa của trang bị
 • Tăng cấp và số lỗ khảm nạm cho trang bị

Thời gian mở Rèn trang bị hiếm

 • Người chơi đạt cấp 80 sẽ xuất hiện mục “Rèn trang bị” ở giao diện “Trưởng thành trang bị (Q)”

Thời gian mở Rèn trang bị hiếm bậc 4

 • Sau khi mở máy chủ 8 ngày, mở Rèn trang bị hiếm bậc 4 lên bậc 5.
 • Khi Rèn xong trang bị sẽ tăng cấp độ, hãy thận trọng khi tăng cấp.

Thời gian mở Rèn trang bị hiếm bậc 5

 • Mở Rèn trang tị hiếm bậc 5 lên bậc 6.

Ngày mở máy chủ

Thời gian mở

Trang bị hiếm mở Rèn

27

18h00

Phòng Cụ bậc 5

18h00

Y Phục bậc 5

32

18h00

Vũ Khí bậc 5

40

18h00

Trang Sức bậc 5

Thời gian mở Rèn trang bị hiếm Bậc 6

 • Mở Rèn trang bị hiếm bậc 6 lên bậc 7

Ngày mở máy chủ

Thời gian mở

Trang bị Hiếm mở Rèn

43

18h00

Hộ Oản bậc 6

56

18h00

Liên bậc 6

70

18h00

Nhẫn bậc 6

92

18h00

Ngọc Bội bậc 6

120

18h00

Hộ Thân Phù bậc 6

134

18h00

Mũ/Đai bậc 6

148

18h00

Y Phục bậc 6

162

18h00

Giày bậc 6

176

18h00

Vũ Khí bậc 6

Thời gian mở Rèn trang bị hiếm bậc 7

 • Sau khi mở máy chủ 176 ngày, mở Rèn trang bị hiếm bậc 7 lên bậc 8.

Nguyên liệu Rèn

Cách nhận Đá Rèn

Vật phẩm

Hình ảnh

Công dụng

Nhận được

Đá Rèn-4

Dùng để Rèn trang bị hiếm bậc 4 lên bậc 5

 • Mua tại Trân Bảo Các
 • Ngày 8 mở máy chủ chế tạo Kỹ Năng Sống - Chung
 • Nhận được khi lần đầu vượt 5 ải đầu tiên Quang Minh Đỉnh-Hồng Cơ Tháp

Đá Rèn-5

Dùng để Rèn trang bị hiếm bậc 5 lên bậc 6

 • Mở Long Văn Điểu Kim có cơ hội nhận được
 • Tham gia Cao Thủ Võ Lâm 85 và 105 có thể nhận
 • Thí Luyện Bang -Tuyệt Thế Yêu Cơ có thể nhận
 • Ngày 27 mở máy chủ, tham gia Táng Long Cốc có thể nhận được.

Đá Rèn-6

Dùng để Rèn trang bị hiếm bậc 6 lên bậc 7

 • Mở Long Văn Điểu Kim có cơ hội nhận được, dùng Phá Thiên Chùy để mở chắc chắn nhận.
 • Ngày 43 mở máy chủ chế tạo Kỹ Năng Sống - Chung
 • Tham gia Cao Thủ Võ Lâm 125 và 135 có thể nhận

 

Đá Rèn-7

Dùng để Rèn trang bị hiếm bậc 7 lên bậc 8

 • Ngày 176 mở máy chủ, chế tạo ở Kỹ Năng Sống – Chung

Cách dùng Long Văn Điểu Kim

Vật phẩm

Hình ảnh

Nguồn gốc

Long Văn Điểu Kim

 • Sau 43 ngày mở máy chủ, tham gia Chiến Trường và Tàng Kinh Các có thể nhận
 • Thí Luyện Bang -Tuyệt Thế Yêu Cơ có thể nhận
 • Rút thưởng Bí Cảnh/ Ngũ Trúc Đàm có thể nhận
 • Mua tại Trân Bảo Các. Giá: 298 Nguyên Bảo/1 cái

Phá Thiên Chùy

 • Mua tại Trân Bảo Các. Giá: 198 Nguyên Bảo/1 cái
 • Nhấp chuột phải vào Long Văn Điểu Kim, có xác suất nhận được Đá Rèn-5 hoặc Đá Rèn-6 hoặc Nguyên Bảo Khóa. Mỗi ngày chỉ mở được 50 Long Văn Điểu Kim.

 • Sử dụng Phá Thiên Chùy mở Long Văn Điểu Kim chắc chắn nhận Đá Rèn – 6. Mỗi ngày tổng mở được 9 lần bằng Phá Thiên Chùy 2 lần miễn phí và 7 lần tốn Phá Thiên Chùy.

Quá Trình Rèn

 • Mở giao diện Trưởng Thành Trang Bị chọn “Rèn trang bị”.

 • Chọn trang bị cần Rèn để tiến hành Rèn, có thể xem trước thuộc tính trang bị sau khi Rèn, mua nhanh Đá Rèn-4 tại Trân Bảo Các.
 • Mỗi trang bị cần số lượng Đá Rèn cần thiết khác nhau, tiến hành Rèn mà chưa đủ số lượng để tăng Bậc thì sẽ được tích lũy kinh nghiệm, sau khi đầy thanh kinh nghiệm sẽ được tăng bậc.

Tách Rèn

 • Trang bị đang có tích lũy kinh nghiệm mới được Tách Rèn.

 • Chọn “Tách rèn” tốn một ít Ngân Lượng để tiến hành tách, sau khi tách sẽ nhận lại được số lượng Đá Rèn đã rèn trước đó.

Lưu ý
 • Sau khi tách rèn không giảm Bậc trang bị, trang bị có Khảm Linh Thạch hoặc Cường Hóa không thể tiến hành tách.

Tiểu Điêu kính bút