Một trong những cách để đại hiệp có thể tăng cấp nhanh và nhận một lượng kinh nghiệm vô cùng lớn đó là Ủy thác rời mạng. Và để đại hiệp có thể thực hiện tính năng này một cách hiệu quả hãy theo dõi các thông tin chi tiết sau:

Điều kiện nhận

  •  Người chơi cấp 20 trở lên sau 0h00 ngày thứ 2 lần đầu đăng nhập có thể nhận kinh nghiệm.

Cách nhận

  • Sau khi đăng nhập game, tự động xuất hiện giao diện nhận Kinh Nghiệm.

 

  • Có thể chọn mua 4 mức kinh nghiệm với số Nguyên Bảo Khóa/Nguyên Bảo khác nhau, nhiều nhất có thể nhận Kinh Nghiệm x2.5.
  • Trong ngày nhận xong đăng nhập lại không xuất hiện giao diện nữa.
  • Có Dinh Thự hoặc Vương Phủ có thể cộng thêm Nhiều EXP hơn, số EXP cộng thêm phụ thuộc vào độ thoải mái, đội thoải mái càng cao thì EXP cộng thêm càng nhiều.
  • Trong ngày chưa nhận, có thể tích lũy sang ngày thứ 2 nhận chung, nhiều nhất tích lũy 5 ngày.

Tiểu Điêu kính bút