Mở mốc Giám Định Công Lực mới

Cẩm nang > Mở mốc Giám Định Công Lực mới

Trong Ngạo Kiếm Vô Song 2, sức mạnh thực thụ của một cao thủ thể hiện ở điểm Công lực. Đây là tổng hợp của nhiều nhân tố: Đẳng cấp, trang bị, thành tựu, cường hóa, khảm nạm, tọa kỵ, phi phong, túi,...và còn nhiều nhân tố khác. Vậy làm sao để khẳng định vị trí của mình trong chốn giang hồ hiểm ác? Hàm tước công lực chính là phản ánh sự nỗ lực của mỗi Đại hiệp trên con đường chinh chiến khẳng định vị trí độc tôn. Đây không chỉ là một cách xưng hô đơn giản mà nó còn là minh chứng cho thực lực và sức mạnh của quý Đại hiệp. 

Nay, khi các cao thủ đã đạt đến mức thượng thừa công lực thì Ngạo Kiếm Vô Song 2 sẽ mở ra thêm 2 mốc giám định công lực mới dành cho quý anh tài hào kiệt.

Công lực và Hàm tước

  • Ngoài các Hàm tước hiện có, phiên bản tháng 6 sẽ cập nhật thêm 2 mốc công lực mới như sau:

Cấp

Hàm tước

Công lực cần

1

Kinh Hồng

600

2

Lăng Vân

1000

3

Tiềm Long

1500

4

Ngạo Thế

2100

5

Ỷ Thiên

3000

6

Chí Tôn

4000

7

Võ Thánh

5000

8

Vô Song

6000

9

Truyền Thuyết

8000

10

Thần Thoại

10000

11

Thiên Tôn

13000

12 Vô Thượng 16000

Cách giám định công lực

  • Đại hiệp khi đạt đến mốc công lực mới thì tiến hành đến NPC Quan Đánh Giá Hàm Tước tại Thành Đô tại (525, 113) để giám định hàm tước mới.

Hình ảnh Hàm tước mới

Thiên Tôn

Vô Thượng