Hướng dẫn gửi yêu cầu hỗ trợ

Cẩm nang > Hướng dẫn gửi yêu cầu hỗ trợ

Để giúp đại hiệp dễ dàng thao tác khi gửi yêu cầu đến trang http://hotro.gosu.vn. Tiểu Điêu xin hướng dẫn quý vị những thao tác đơn giản và nhanh chóng khi gửi hỗ trợ.

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống

  • Đăng nhập thông qua GOSU ID

  • Quý đại hiệp có thể đăng nhập thông qua các hình thức: Tài khoản Facebook, tài khoản Google, tài khoản Yahoo, ID DUO.

Bước 2: Gửi yêu cầu hỗ trợ

  • Nhập chọn yêu cầu hỗ trợ

  • Chọn dịch vụ Gửi yêu cầu

  • Chọn hỗ trợ dịch vụ PC

  • Chọn game PC Ngạo Kiếm Vô Song II

Bước 3: Điền thông tin gửi yêu cầu

Tiến hành điền đầy đủ các thông tin để được hỗ trợ.

Tiểu Điêu kính bút