Chắc hẳn khi chinh chiến trên giang hồ Đại hiệp nào cũng muốn tìm được bí kịp võ học tuyệt đỉnh để độc bá võ lâm, đệ nhất giang hồ. Chính vì thế Ngạo Kiếm Vô Song 2 luôn tìm tòi, nghiên cứu những tuyệt kỹ võ học mới để Đại hiệp có thể tự do khám phá, chinh phục đến cảnh giới cao nhất.

♦ Võ Công Giang Hồ            ♦  Giang Hồ Bí Tịch          ♦  Võ Công Môn Phái
♦ Bí Tịch Môn Phái

Giang Hồ

Các loại Võ Công Giang Hồ

 • Võ công cơ bản: Tọa Thiền, Cưỡi Ngựa, Công Kích Thường, Võ công nộ (gồm 6 phái), Khinh Công và Truyền Công.
 • Võ công tọa kỵ: Các võ công hiện có của Tọa kỵ đang trang bị.
 • Đồng Đội: Đồng đội 4 sao trở lên trang bị Chủ Tướng sẽ có Võ công kèm theo, Đồng Đội 5 sao trở lên trang bị phụ sẽ có võ công phụ kèm theo.
 • Võ công trang bị Truyền Thuyết và Sử Thi: Các trang bị Truyền Thuyết và Sử Thi sẽ có các võ công kèm theo.
 • Võ công Túi Hương: Túi Hương bậc 7, 8, 9 sẽ có võ công kèm theo.

Giang Hồ Bí Tịch

 • Thời gian mở

• Sau khi mở máy chủ 8 ngày, mở Giang Hồ Bí Tịch. Mỗi nhận vật có thể trang bị 3 Giang Hồ Bí Tịch.

• Nhân vật đạt cấp 90 có thể trang bị 1 Giang Hồ Bí Tịch.

• Nhân vật đạt cấp 100 có thể trang bị 2 Giang Hồ Bí Tịch.

• Không thể mang cùng lúc 2 Giang Hồ Bí Tịch tương đồng.

 • Phân loại và cách nhận: Hoàn thành một số nhiệm vụ Quyển Trục có thể nhận.

Bậc

Tên Bí Tịch

Hình ảnh

Thuộc tính

Cách nhận

Giang Hồ Bí Tịch-I

Phi Vũ Lưu Sa

Né Chí Mạng:
+5 điểm

Hoàn thành [Quyển]Phi Vũ Lưu Sa

Băng Huyền Hàn Kình

Giới Hạn Sinh Lực:
+ 40 điểm

Hoàn thành [Quyển] Băng Huyền Hàn Kình

Ngưng Huyết Đoạt Phách

XS bị trạng thái NH:
giảm 5

Hoàn thành [Quyển] Ngưng Huyết Đoạt Phách

Quy Nguyên Chân Kinh

XS bị trạng thái xấu:
giảm 5

Hoàn thành [Quyển] Quy Nguyên Chân Kinh

Giang Hồ Bí Tịch-II

Long Tượng Bàn Nhược Công

• TG bị trạng thái NH: giảm 8

• Công cơ bản:
+ 6%

Hoàn thành [Quyển] Long Tượng Bàn Nhược Công

Diệu Nhật Lưu Ly Thể

• TG bị trạng thái xấu:
giảm 8

• Giới hạn sinh lực: +4%

Hoàn thành [Quyển] Diệu Nhật Ly Thể

Sách Thiên Bảo Trấn Công

• XS bị trạng thái NH: giảm 8

• Phòng chí mạng:
+3%

Hoàn thành [Quyển] Sách Thiên Bảo Trấn Công

 • Tăng cấp Giang Hồ Bí Tịch: cấp bang đầu là 1, cấp cao nhất là 10. Mỗi ngày không giới hạn số lần tăng cấp.

Bước 1: Nhấn chọn Tăng Bí Tịch ở giao diện Võ Công Giang Hồ.

Bước 2: Kéo Bí tịch cần tăng cấp -> nhấn “Nghiên Cứu” sẽ tốn Hoạt Lực để tăng cấp.

 • Thu hồi Bí Tịch Giang Hồ:

• Bí tịch chưa tăng cấp có thể bán Tiệm Tùy Thân nhận Nguyên Bảo Khóa.

• Bí tịch đã tăng cấp có thể ở chỗ NPC Động Hư Chân Nhân tại Long Tuyền Thôn và Tương Dương để thu hồi Bí tịch gốc và nhận Nguyên Bảo Khóa nhất định.

Môn Phái

Võ Công Môn Phái

 • Mỗi Môn Phái đều có bộ Võ Công riêng biệt. Các võ công được kích hoạt theo cấp độ nhất định của nhân vật. Chi tiết xem Hệ thống môn phái.
 • Nhân vật ở cấp 100, tại Trân Bảo Các mua 7 Tuyệt Học Tàn Quyển để ghép thành Võ Lâm Tuyệt Học dùng để kích hoạt võ công cấp 100.

 • Nhân vật ở cấp 120, tại Trân Bảo Các mua 10 Thiên Thư Tàn Quyển để ghép thành Vô Tự Thiên Thư dùng để kích hoạt võ công cấp 120.

Bí Tịch Môn Phái

 • Thời gian mở và cách nhận:

• Máy chủ mở ngày 8, có thể tại Tiệm Tùy Thân - Cống Hiến Sư Môn mua Bí Tịch Môn Phái I quyển 1.

• Máy chủ mở ngày 113, diệt Boss tầng cao nhất mỗi tòa tháp Quang Minh Đỉnh có cơ hội nhận Bí Tịch Môn Phái Tàn Quyển I quyển 2, đủ 10 mảnh cùng loại ghép thành Bí Tịch Môn Phái I quyển 2.

 • Cách dùng:

• Nhân vật đạt cấp 80 có thể trang bị Bí Tịch Môn Phái I.

• Bí Tịch Môn Phái I tương đồng cùng lúc chỉ trang bị 1 cuốn.

• Phải mang Bí Tịch Môn Phái giống với Phái hiện tại của nhân vật mới có hiệu quả.

 • Tăng cấp: Cấp bang đầu là 1, cấp cao nhất là 10. Mỗi ngày không giới hạn số lần tăng cấp.

 Bước 1: Click chọn Tăng Bí Tịch ở giao diện Võ Công Môn Phái.

Bước 2: Kéo Bí tịch cần tăng cấp, click chọn “Nghiên Cứu”.

Nội dung Hình ảnh

Bí Tích Môn Phái I quyển 1: sẽ tốn Hoạt Lực để tăng cấp

Bí Tịch Môn Phái I quyển 2: sẽ tốn Hoạt Lực và Lưu Ly Kính để tăng cấp

 • Cách có Lưu Ly Kính:
Nội dung Hình ảnh

• Tại Trân Bảo Các  mua Thạch Anh để dung luyện thành Lưu Ly Kính

• Mỗi ngày dung luyện được 3 lần

• Tại chỗ NPC Động Hư Chân Nhân tại Long Tuyền Thôn và Tương Dương: chọn “Đổi Lưu Ly Kính”

• Đặt vào Bí Tịch Môn Phái Tàn Quyển I quyển 2 hoặc Bí Tịch Môn Phái I quyển 2 để đổi Lưu Ly Kính

 • Thu hồi Bí Tịch Môn Phái:

•  Có thể bán ở Tiệm Tùy Thân nhận Ngân Lượng.

•  Bí tịch Môn Phái sau khi tăng cấp, ở chỗ NPC Động Hư Chân Nhân tại Long Tuyền Thôn và Tương Dương:

Nội dung Hình ảnh

Bí Tịch Môn Phái Tàn Quyển I quyển 1: nhấn chọn “Bí tịch luân hồi thường” để thu hồi Bí Tịch gốc và nhận lại một số Nguyên Bảo Khóa

Bí Tịch Môn Phái Tàn Quyển I quyển 2: nhấn chọn “Bí tịch luân hồi Lưu Ly Kính” để thu hồi Bí Tịch gốc và nhận lại một số Hoạt Lực cùng. Lưu Ly Kính

- Số Hoạt Lực và Lưu Ly Kính sẽ bị giảm đi

Tiểu Điêu kính bút