Đồ Giám Đồng Đội Mới

Cẩm nang > Đồ Giám Đồng Đội Mới

Có rất nhiều con đường tu luyện để đại hiệp có thể đạt được tu vi thượng thặng trong Ngạo Kiếm Vô Song 2, đồng đội là một hướng tu luyện thú vị như thế.

Nay để thỏa chí tung hoành thiên hạ và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới, BQT xin giới thiệu hệ thống Đồ Giám mới, một mục tiêu mới mà hứa hẹn đại hiệp nếu chinh phục được thì công lực lại một lần nữa tăng tiến đến mức không tưởng.

Trong phiên bản Thiên Hạ Biến này, BQT xin giới thiệu 7 bộ Đồ Giám mới như sau:

- Ngũ Hành Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ.

- Gồm 5 nhóm đồ giám cao cấp cùng các Đại Sư Huynh và Đại Sư Tỷ của các đại Phái.

- Hai nhóm đồng đội tuyệt thế còn lại cùng nhiều chỉ số hấp dẫn không thể bỏ qua.