Tương truyền, Nhạn Môn Quan là biên ải trọng yếu mà Trung Nguyên dùng chống lại giặc ngoại xâm phương Bắc, nay bị đại quân Áo Lại xâm lược. Triều đình hủ bại, không đủ sức chống lại giặc ngoại xâm, vì vậy nay giao phó chức trách bảo vệ Trung Nguyên cho chư vị hiệp nghĩa.

Lợi ích tham gia

 • Khi tham gia Phòng Thủ Nhạn Môn Quan, quý Đại hiệp có thể nhận được Vinh Dự Võ Lâm, Đồng Tinh Vẫn, Nguyên Thạch,...

Điều kiện tham gia

 • Ải thông thường: Cấp >= 80 và đã vào Bang.
 • Ải khó: Cấp >= 100 và đã vào Bang.
 • Mỗi thứ 2, 4, 6, chủ nhật mỗi người có thể tham gia 1 lần.

NPC liên quan

NPC Phùng Nan Địch

 Vị trí

 • Thành Đô: 341, 309
 • Tương Dương: 410, 268
 • Dương Châu: 380, 273

Phân loại

 • Ải thông thường: Ngày thứ 27 mở máy chủ.
 • Ải khó: Ngày 92 mở máy chủ.
 • Ải khó có thể tham gia bằng tổ đội, tối thiểu 2 người.

Quy tắc thắng bại

 • Người chơi phải tiêu diệt tất cả quái vật tiến công và bảo vệ NPC thành công.
 • Khi Đại Kỳ Tĩnh Nan Quân bị bên địch chiếm đoạt xem như thất bại.
 • Khi số lần nhân vật tử vong vượt quá tổng giới hạn cho phép, nhân vật bị chuyển dịch ra khỏi bản đồ Nhạn Môn Quan (Nếu tham gia theo hình thức tổ đội thì các nhân vật tham gia vượt ải dùng chung số lần tử vong).

Quy tắc vượt ải

 • Trong Nhạn Môn Quan, cần đánh lùi Binh sĩ, Tướng Lĩnh và Boss Áo Lai đến xâm lược.
 • Cứ diệt 1 đợt địch hoặc đánh bại BOSS đều có thể nhận được tích điểm, tích điểm nhận được càng cao thì thưởng nhận cuối cùng càng tốt.
 • Trong chiến đấu, đến đợt thứ 5 có thể triệu hoán Thập Hiệp trợ chiến ở NPC Hoắc Chấn, mỗi lần triệu hoán sẽ trừ tích điểm nhất định.

Quy trình tham gia

 • Nhân sĩ đến gặp NPC Ải Hưng Long Phùng Nan Địch nhấp chọn Vào Phòng thủ Nhạn Môn Quan Khó

 

 • Đối thoại với NPC Hoắc Chấn để triệu hoán ra kẻ địch.

 • Sau đợt tấn công thứ 5, nhân sĩ cũng có thể triệu hoán đại sư huynh thập đại môn phái để tiêu diệt kẻ địch. Mỗi lần triệu hoán sẽ khấu trừ tích điểm hiện tại.

 • Giao chiến: Tổng cộng có 25 đợt tập kích của địch ở phụ bản thưởng và 50 đợt ở phụ bản khó, nhân sĩ cần tiêu diệt hết đội quân hùng mạnh.

Phần thưởng

 • Phần thưởng của người chơi dựa vào điểm số để xác định. Nếu thắng, nhân sĩ sẽ nhận được Bảo Rương, bên trong có thể chứa Nguyên Bảo Khóa, Vinh Dự Võ Lâm, Đồng Tinh Vẫn... Nếu thất bại, quý vị sẽ nhận được Bảo Rương Cổ, mở ra nhận được vàng khóa. 
 • Tiêu diệt quái vật đặc biệt ngẫu nhiên nhận được Vinh Dự Võ Lâm, Đồng Tinh Vẫn, Nguyên Bảo Khóa,…
 • Diệt Boss ải 25 có cơ hội nhận được Nguyên Thạch I - Ly Trần Tử.
 • Diệt Boss ải 50 có cơ hội nhận được Nguyên Thạch I - Nam Cung Phụng.
 • Khi túi đầy, phần thưởng sẽ được gửi tặng qua thư nhân vật.
Vật phẩm Hình ảnh
Vinh Dự Võ Lâm
Đồng Tinh Vẫn
Nguyên Thạch I - Ly Trần Tử
Nguyên Thạch I-Nam Cung Phụng

Tiểu Điêu kính bút