Để tuyên dương các đại hiệp xuất chúng trong giang hồ, trong võ lâm lưu truyền một số Huân Chương Tinh Xảo, sở hữu nó có thể tăng mạnh thực lực tự thân, có thể đứng đầu thiên hạ, thống lĩnh giang hồ.

♦ Các dòng thuộc tính                    ♦ Cách nhận                   ♦ Giám Định

♦ Tăng cấp dòng thuộc tính           ♦ Thay thuộc tính          ♦ Hợp thành

♦ Mở khóa

Các dòng thuộc tính

 • Huân Chương Tinh Xảo cao nhất nhận được trong phiên bản mới Loạn thế phân tranh sẽ là 15 dòng thuộc tính, mỗi dòng có thể tăng lên cấp 50.
 • Các dòng thuộc tính trong Huân Chương Tinh Xảo được chia làm Thuộc Tính Công và Phòng Thủ.

 • Huân Chương Tinh Xảo có thể tự do mở khóa và tự do giao dịch với người chơi hoặc bán Đấu Giá. Khi mở khóa cần tốn Nguyên Bảo.

Cách nhận

 • Người chơi đạt VIP 5, trong giao diện VIP có thể mua Huân Chương Tinh Xảo 6 dòng chưa giám định với giá cực rẻ.

 • Tham gia sự kiện Quà Nạp Lần Đầu nhận Huân Chương Đặc Chế 5 dòng.

 • Tham gia sự kiện Quà Lớn Đăng Nhập, đăng nhập ngày 4 nhận được Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định), đăng nhập ngày 9 nhận Huân Chương Tinh Xảo 6 dòng.

 • Dùng Cống Hiến Sư Môn mua ở Tiệm Tùy Thân. Cống Hiến Sư Môn tham gia các sự kiện sau có thể nhận: Sự kiện trong game, nhiệm vụ Truy Nã, Đấu Phái, Thủ Vệ Phái, Lịch Luyện Giang Hồ,…

Giám định Huân Chương Tinh Xảo

 • Tiến hành nhấp phải vào Huân Chương Tinh Xảo (Chưa giám định) để giám định, có tiêu hao Ngân Lượng.
 • Giám định Huân Chương Tinh Xảo xong, sẽ nhận được 3 - 6 thuộc tính ngẫu nhiên cấp 1, mỗi cấp sẽ tăng 1 điểm Công Lực.

Tăng cấp dòng thuộc tính

 • Tăng cấp dòng thuộc tính cần dùng Sao Đồng. Sao Đồng có 5 loại: Sao Đồng - 1 đến 5, cấp của dòng thuộc tính càng cao thì dùng Sao Đồng cấp càng cao.

Sao Đồng

Cấp của dòng thuộc tính có thể dùng

Nơi sản sinh

Sao Đồng - 1

Cấp 1 - 10

Tiệm Tùy Thân và Trân Bảo Các

Sao Đồng - 2

Cấp 11 - 20

Tiệm Tùy Thân và Trân Bảo Các

Sao Đồng - 3

Cấp 21 - 30

Trân Bảo Các

Sao Đồng - 4

Cấp 31 - 40

Trân Bảo Các

Sao Đồng - 5

Cấp 41 - 50

Trân Bảo Các

 • Mỗi dòng thuộc tính có thể tăng đên cấp 50
 • Thao tác tăng cấp:

• Nhấn F1 hoặc C vào giao diện nhân vật, chọn Huân Chương –> chọn Tăng Huân Chương xuất hiện giao diện Tăng cấp dòng thuộc tính.

• Chọn dòng thuộc tính muốn tăng cấp, nhấn chọn Tăng Cấp.

 • Nếu không đủ Sao Đồng, sẽ hiển thị mục mua nhanh loại Sao Đồng đang thiếu.

Thay thuộc tính Huân Chương

 • Dùng Tàn Huân Chương (Chưa giám định) tốn 1 vạn Ngân Lương để giám định, giám định xong nhận được Tàn Huân Chương chứa 1 dòng thuộc tính ngẫu nhiên có thể thay thuộc tính trong Huân Chương Tinh Xảo.
Vật phẩm Hình ảnh
Tàn Huân Chương (Chưa giám định)
Tàn Huân Chương
 • Tàn Huân Chương (Chưa giám định) có thể tham gia sự kiện trong game để có được, hoặc mua tại Trân Bảo Các.

 • Thao tác thay đổi:

• Ở giao diện Huân Chương chọn Tăng Huân Chương sẽ xuất hiện giao diện Tăng thuộc tính Huân Chương.

• Tại giao diện Tăng thuộc tính Huân Chương, chọn “Thay thuộc tính” xuất hiện giao diện đặt Tàn Huân Chương.

 • Tiến hành đặt Tàn Huân Chương có dòng thuộc tính muốn thay đổi vào, tiến hành xác nhận sẽ ngẫu nhiên hoán đổi 1 dòng thuộc tính trong Huân Chương.

 • Nếu dòng thuộc tính bị mất đi đã tăng cấp thì cấp đó sẽ được lưu lại cho thuộc tính thay thế vào.

Hợp thành Huân Chương

 • Với Huân Chương từ 10 dòng trở xuống khi ghép sẽ áp dụng theo cơ chế cũ, Từ 11 dòng trở đi sẽ áp dụng cơ chế ghép mới
 • Dùng 2 Huân Chương Tinh Xảo đã giám định có thể hợp thành 1 Huân Chương Tinh Xảo mới, có tốn Ngân Lượng khi tiến hành hợp.
 • Sau khi hợp thành thuộc tính của Huân Chương mới sẽ giữ lại tất cả thuộc tính giống nhau của 2 Huân Chương ban đầu, thuộc tính khác biệt sẽ có tỉ lệ xuất hiện ở Chương Chương Mới. Thuộc tính được giữ lại cũng lưu lại cấp. Xác suất giữ lại thuộc tính chênh lệch của dòng đầu tiên là 50%, nếu dòng đầu tiên giữ lại rồi, vậy xác suất giữ lại của thuộc tính chệnh lệch dòng thứ 2 là 30%, dòng 3 là 25%  tiếp theo các dòng sau là 20%,…
 • Ví dụ:
  - Huân Chương 1: có thuộc tính A, B, C, D, E
  - Huân Chương 2: có thuộc tính A, B, F, D, K
  - Sau khi hợp xong, có thể xuất hiện Huân Chương mới 1 trong các loại sau:
  + Loại 1: có thuộc tính A, B,D
  + Loại 2: có thuộc tính A, B, D, E
  + Loại 3: có thuộc tính A, B, D, E, F
  + Loại 4: có thuộc tính A, B, D, E, F, K
  - Khi hợp xong, tối thiểu không thấp hơn 3 dòng thuộc tính, tối đa không quá 15 dòng thuộc tính.
  - Trường hợp xấu nhất 2 Huân chương 14 dòng khi dung hợp sẽ bị giảm thành Huân Chương 3 dòng 
  - Nếu may mắn người chơi ghép 2 Huân Chương 7 dòng và 8 dòng sẽ nhận được Huân Chương 15 dòng.
 • Thao tác hợp:

• Ở giao diện Tăng thuộc tính Huân Chương, chọn “Hợp Thành Huân Chương” xuất hiện Hợp Thành Huân Chương.

• Tiến hành đặt thêm 1 Huân Chương nữa nhấn chọn Hợp Thành để hợp thành Huân Chương mới.

Mở khóa Huân Chương

 - Huân Chương có dòng càng nhiều khi tiến hành mở khóa thì tốn Nguyên Bảo càng nhiều. 

Số dòng huân chương

mở khóa tốn(nguyên bảo)

3

3000

4

4000

5

5000

6

6000

7

7000

8

8000

9

9000

10

10000

11

15000

12

25000

13

40000

14

60000

15

90000

 

 • Sau khi mở khóa sẽ nhận được Huân Chương Tinh Xảo không khóa.
 • Thao tác mở khóa:

• Ở giao diện Huân chương, chọn Mở Khóa.

• Đặt Huân Chương muốn mở khóa vào để tiến hành mở khóa.

Tiểu Điêu kính bút