Tham gia nhiệm vụ Quyển trục đại hiệp sẽ có cơ hội nhận được nhiều kinh nghiệm, đồng thời còn có thể nhận các đạo cụ hiếm khác nhau như: Nguyên Bảo Khóa, Phi Phong, Toái Phiến, Vũ Khí Hiếm, Y Phục Hiếm, Bí Tịch, Bách Niên Chu Quả...

Điều kiện 

 • Mỗi nhiệm vụ quyển đều yêu cầu cấp, đạt cấp nhất định mới có thể nhận.
 • Số lần hoàn thành nhiệm vụ: 3 lần/ngày.
 • Sau khi máy chủ mở giới hạn cấp 99 thì mở nhiệm vụ Quyển Trục.

NPC liên quan

NPC Cung Nam Nhạc

Vị trí

 • Thành Đô: 398, 262
 • Dương Châu: 416, 220
 • Tương Dương: 462, 233

Cách nhận nhiệm vụ Quyển

 • Nhân vật tham gia bí cảnh các loại như: Bí cảnh 40 - Lạc Diệp Cốc, Bí cảnh 60 - Tinh Vẫn Bảo, Bí cảnh 80 - Tinh Vẫn Quật sau khi thưởng đánh giá bí cảnh, sẽ có cơ hội nhận được Quyển Thần Bí (chưa giám định).

Quyển Thần Bí

Quy trình làm nhiệm vụ

Quy trình làm nhiệm vụ

Bước 1: Giám định Nhiệm vụ quyển trục

• Nhấp chuột phải vào vật phẩm Nhiệm Vụ Quyển (chưa giám định) để tiến hành giám định

• Ngay sau khi giám định xong, sẽ xuất hiện một nhiệm vụ quyển với các thông tin như: tên, đẳng cấp yêu cầu, phần thưởng và nội dung cần hoàn thành nhiệm vụ.

 

Bước 2: Nhận nhiệm vụ

• Nhấp chuột phải vào vật phẩm Nhiệm Vụ Quyển (đã giám định) sẽ xuất hiện bảng thông báo. Tiếp đến nhấp chọn Nhận để tiếp nhận nhiệm vụ.

• Ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, hệ thống sẽ gửi thông báo đến quý nhân sĩ đã tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 3: Giao nhiệm vụ

• Khi đã có những vật phẩm cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ. Quý nhân sĩ hãy nhanh chân đến đối thoại với NPC Nam Cung Nhạc để giao nhiệm vụ.

• Nhấp chọn Tên nhiệm vụ để giao nhiệm vụ.

• Tại đây, NPC Nam Cung Nhạc sẽ xem xét trong túi đồ của nhân vật đã có đủ đạo cụ cần thiết chưa. Nếu đáp ứng đủ yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng của nhiệm vụ

• Nhấp chọn Giao nhiệm vụ để tiến hành nhận phần thưởng.

• Phần thưởng của NPC Nam Cung Nhạc thường là vật phẩm, bên cạnh đó hệ thống cũng tặng bạn rất nhiều điểm kinh nghiệm

Lưu ý
 • Nhiệm vụ quyển trục có thể bỏ.
 • Khi tiến hành giao nhiệm vụ, hệ thống sẽ ưu tiên trừ các vật phẩm khóa.
 • Nhưng nếu thiếu vật phẩm khóa, thì hệ thống sẽ trừ vật phẩm không khóa.
 • Quý nhân sĩ tiến hành giao nhiệm vụ, dù dùng vật phẩm khóa hoặc không khóa, thì vật phẩm nhận được là khóa.

 Phần thưởng

 • Khi hoàn thành nhiệm vụ quyển trục, quý nhân sĩ sẽ nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm từ hệ thống và NPC Nam Cung Nhạc. Ngoài ra còn nhận được các vật phẩm quý giá và hiếm có như Nguyên Bảo Khóa, Phi Phong, Toái Phiến, Vũ Khí Hiếm, Y Phục Hiếm, Bí Tịch, Bách Niên Chu Quả...

Tiểu Điêu kính bút