Hàng ngàn năm trước, một nhóm tặc đào mộ đào được 1 bộ sách lụa chiến quốc, trong sách ghi chép lại vị trí của 1 ngôi cổ mộ chiến quốc. Nơi đây ẩn chứa bí mật gì? Phải chăng đây là nơi cất giấu kho báu của một đế quốc hùng mạnh? Muốn vượt qua trùng trùng nguy hiểm, vào cổ mộ tìm hiểu không chỉ cần có trang bị đặc biệt, mà còn cần hảo hữu bang hội hoặc gia tộc cùng kề vai tác chiến, mở ra bí ẩn trong hành trình tìm kho báu.

Tại phiên bản mới Thiên Hạ Biến, khiêu chiến Võ Lâm Cao Thủ 145 đã mở.

Thời gian

- Thời gian diễn ra: 22h20 - 23h30 hằng ngày.

Điều kiện tham gia

- Máy chủ đã mở 210 ngày.

- Nhân vật đạt cấp 80 trở lên.

- Tính năng được chia thành 2 chiến khu. 

♦  Kim Kiếm đến Đông giang.

♦  Các máy chủ còn lại nếu tính năng được mở.

NPC liên quan

Khiêu chiến Võ Lâm Cao Thủ - Chiến Thiên Lạp

Vị trí

Dương Châu 1077/446

Quy tắc tích điểm

Tích điểm cá nhân

Tích điểm bang hội

Dựa vào số Hồn Phách I trên người nhân vật, 1 hồn Phách I = 100 tích điểm

Tính khi tiêu diệt Boss tầng 1, 2, 3

Vật phẩm nhặt được

Số lượng Tinh Anh Quái mỗi tầng

Tầng

Số Tinh Anh Quái cần để làm mới BOSS

Tầng 1

16

Tầng 2

45

Tầng 3

80

Hướng dẫn diệt boss

- Võ Lâm Cao Thủ 145 là PVP liên cụm, bản đồ tổng 3 tầng:

Bản đồ tầng 1

- Vào lúc 22h20 hằng ngày đến gặp Khiêu chiến Võ Lâm Cao Thủ - Chiến Thiên Lạp để vào khu an toàn của Hải Đế Ngụy Dị Thuyền Mộ (tầng 1).

- Trong bản đồ võ lâm cao thủ mỗi tầng mỗi nơi đều sẽ phân bố các loại tiểu quái, diệt tiểu quái có thể nhận được Hồn Phách I hoặc Hồn Phách III.

- Thu thập đủ 10 Hồn Phách III, có thể tại bản đồ hiện tại triệu hoán 1 Tinh Anh Quái. Khi diệt đủ 16 Tinh Anh Quái thì tầng 1 mới xuất hiện 2 boss tiểu, tương tự như vậy tiêu diệt đủ 45 Tinh Anh Quái sẽ xuất hiện boss của tầng 2 và 80 Tinh Anh Quái sẽ xuất hiện boss của tầng 3.

Boss tầng 1

Boss tầng 2

Boss tầng 3

- Nhân vật bị diệt, sẽ rớt 1 nửa số lượng Hồn Phách I hiện tại sang cho nhân vật diệt.

- Bản đồ tổng 3 tầng: Tại tầng 1, công lực 5000-5999, xếp chồng 1 tầng trạng thái xấu, 6000-6999, xếp chồng 2 tầng trạng thái xấu, cứ tính như vậy. Tại tầng 2, công lực 4000-4999, xếp chồng 1 tầng trạng thái xấu, 5000-5999, xếp chồng 2 tầng trạng thái xấu, cứ tính như vậy. Tại tầng 3, công lực 3000-3999, xếp chồng 1 tầng trạng thái xấu, 4000-4999, xếp chồng 2 tầng trạng thái xấu, cứ tính như vậy.

 

Công lực

Map tầng 1

Công lực

Map tầng 2

Công lực

Map tầng 3

3000-3999

 

3000-3999

 

3000-3999

DEBUFF cấp 1

4000-4999

 

4000-4999

DEBUFF cấp 1

4000-4999

DEBUFF cấp 2

5000-5999

DEBUFF cấp 1

5000-5999

DEBUFF cấp 2

5000-5999

DEBUFF cấp 3

6000-6999

DEBUFF cấp 2

6000-6999

DEBUFF cấp 3

6000-6999

DEBUFF cấp 4

7000-7999

DEBUFF cấp 3

7000-7999

DEBUFF cấp 4

7000-7999

DEBUFF cấp 5

8000-8999

DEBUFF cấp 4

8000-8999

DEBUFF cấp 5

8000-8999

DEBUFF cấp 6

9000-9999

DEBUFF cấp 5

9000-9999

DEBUFF cấp 6

9000-9999

DEBUFF cấp 7

10000-10999

DEBUFF cấp 6

10000-10999

DEBUFF cấp 7

10000-10999

DEBUFF cấp 8

11000-11999

DEBUFF cấp 7

11000-11999

DEBUFF cấp 8

11000-11999

DEBUFF cấp 9

12000-12999

DEBUFF cấp 8

12000-12999

DEBUFF cấp 9

12000-19999

DEBUFF cấp 10

13000-14999

DEBUFF cấp 9

13000-19999

DEBUFF cấp 10

20000-24999

DEBUFF cấp 11

15000-19999

DEBUFF cấp 10

20000-24999

DEBUFF cấp 11

 25000-27999 DEBUFF cấp 12 

20000-24999

DEBUFF cấp 11

25000-27999  DEBUFF cấp 12   28000-29999 DEBUFF cấp 13 

25000-27999

DEBUFF cấp 12

28000-29999 DEBUFF cấp 13 30000-32999 DEBUFF cấp 14

28000-29999

DEBUFF cấp 13

30000-32999 DEBUFF cấp 14    

30000-32999

DEBUFF cấp 14

       

- Nhân vật có thể sử dụng Hồn Phách I đến chỗ NPC đổi Giải Độc Hoàn, vật phẩm này có thể hủy 1 tầng trạng thái xấu, 1 giải độc hoàn chỉ có thể hủy 1 tầng trạng thái xấu.

- Khi nhân vật vào tầng tiếp theo, Giải Độc Hoàn dùng trước đó vẫn có hiệu lực, không xóa về 0. Ví dụ: người chơi công lực 6500, lúc ở tầng 1 có 2 tầng trạng thái xấu, dùng 2 Giải Độc Hoàn, vừa hay có thể hủy 2 tầng trạng thái xấu, lúc sang tầng 2, trên người chỉ có 1 tầng trạng thái xấu, chỉ cần dùng thêm 1 Giải Độc Hoàn là được.

- Mỗi nhân vật mỗi ngày chỉ có thể dùng 10 Giải Độc Hoàn. Ví dụ: người chơi ở tầng 3 chỉ có 5 tầng trạng thái xấu, dùng 10 Giải Độc Hoàn, vậy sẽ tăng 10-5=5 tầng (hiệu quả tương đương với trạng thái xấu).

- Sau khi diệt boss cuối cùng, xuất hiện điểm chuyển dịch chuyển về server, nếu không thông qua điểm chuyển dịch để về server, thì sau khi kết thúc sự kiện (lúc 23:20) sẽ cưỡng chế chuyển dịch về server.

- Trở về server đổi phần thưởng (tại NPC Quan Viên Võ Lâm Cao Thủ), căn cứ Hồn Phách I trên người nhân vật để thống kê tích điểm, tích điểm cá nhận chỉ có thể đổi mua vật phẩm cá nhân. Tích điểm bang hội, có thể thông qua bang chủ đổi mua vật phẩm bang hội.

- Tất cả những vật phẩm nhận trong bản đồ, rớt mạng hoặc kết thúc chuyển dịch về server đều sẽ mất đi.

Phần thưởng

♦ Tích điểm Bang nhận vật phẩm

 

Vật phẩm

Tích điểm

Mảnh Kim Thạch Vũ Khí Truyền Thuyết bậc 7 (Thương)

1500

Mảnh Kim Thạch Vũ Khí Truyền Thuyết bậc 7 (Côn)

1500

Mảnh Kim Thạch Vũ Khí Truyền Thuyết bậc 7 (Nõ)

1500

Mảnh Kim Thạch Vũ Khí Truyền Thuyết bậc 7 (Ngoại Công Kiếm)

1500

Mảnh Kim Thạch Vũ Khí Truyền Thuyết bậc 7 (Nội Công Kiếm)

1500

Hoạt Lực Hoàn 5000

500

Đồng Quần Hùng

200

Đồng Kiều Sở

2000

Đá Rèn 6

500

Đá Rèn 7

1200

Chân Khí 5000

1000

♦ Tích điểm cá nhân đổi vật phẩm

Vật phẩm

Tích điểm

Hoạt Lực Hoàn 5000

15000

Mảnh Kim Thạch Liên Truyền Thuyết

15000

Mảnh Kim Thạch Ngọc Bội Truyền Thuyết

15000

Mảnh Kim Thạch Nhẫn Truyền Thuyết

15000

Mảnh Kim Thạch Giày Truyền Thuyết

15000

Túi Chọn Danh Vọng ( Trang sức Sử Thi )

10000

Túi Chọn Danh Vọng ( Phòng Cụ Sử Thi )

10000

Đồng Quần Hùng

3000

Đồng Kiều Sở

30000

Đá Rèn 6

10000

Đá Rèn 7

20000

Chân Khí 5000

20000

 

Lưu ý

- Tích Điểm cá nhân và Bang hội sẽ không được cộng dồn qua ngày.

- CTVL 125 sẽ điều chỉnh mở vào khung giờ chiều lúc 3h30.

- CTVL 135 sẽ điều chỉnh mở vào khung giờ 22h05.

- Hủy Âu Vô Khuyết và CTVL 55, 85, 105 vào khung giờ 3h30.

- Tham gia tính năng không bị rơi Võ Hồn.