Trong quá trình hành tẩu nếu Đại hiệp không muốn những hành trang quý hiếm của mình bị rơi rớt, thất thoát thì Đại hiệp có thể gửi trong Kho Bang. Kho Bang sẽ là nơi cất giữ vật phẩm, vừa giúp Đại hiệp có thể chia sẻ các vật phẩm không dùng đến cho các thành viên trong Bang.

 Cất giữ vật phẩm

 • Tất cả thành viên chính thức của Bang đều có thể kéo thả để gửi các vật phẩm không khóa trong túi vào kho bang.
 • Thành viên kiến tập, tân tú, thành viên danh dự không thể gửi vào.
 • Sau khi gửi vào chỉ có Bang chủ có quyền phân phối.

Gửi thư vật phẩm

 • Bang chủ có thể chọn vật phẩm chỉ định trong Kho Bang gửi thư cho các thành viên.
 • Thư có thể điền số tiền phải trả, Đại hiệp nhận được thư cần chi trả số tiền chỉ định mới được nhận đồ đính kèm.
 • Số tiền chi trả trực tiếp vào Kim Khố Bang.

Các thao tác gửi thư

 • Bước 1: Nhấn chọn Gửi thư sẽ xuất hiện giao diện Viết Thư.

 • Bước 2: Nhấp phải vào vật phẩm cần gửi sẽ tự động đưa vào giao diện Viết thư.

 • Bước 3: Nhấp phải vào thành viên Bang để chọn đối tượng nhận.

 • Bước 4: Không nhập hoặc nhập số Nguyên Bảo để đối tượng nhận vật phẩm phải chi trả đúng số Nguyên Bảo mới được nhận, sau đó nhấn Gửi.

Phát lương

 • Ở giao diện Bang hội – Kiến Thiết, Bang chủ có thể nhấp nút “Phát” để mở giao diện phát lương bang hội.

 

 • Ở giao diện phát lương nhập vào số Nguyên Bảo lương của mỗi thành viên, nhấp “Xác nhận phát”, số Nguyên Bảo tương ứng sẽ trực tiếp vào túi thành viên.

Đổi Ngân Lượng

 • Những vật phẩm trong Kho Bang có thể đổi thành Ngân Lượng đưa vào Ngân Khố Bang thông qua “Đổi Ngân Lượng Bang”.

Bước 1: Nhấn chọn Đổi Ngân Lượng sẽ xuất hiện giao diện “Đổi Ngân Lượng Bang”.

Bước 2: Nhấp phải các vật phẩm cần đổi trong Kho Bang để đổi, sau đó nhấn Xác định đổi.

Tiểu Điêu kính bút