Vận Tiêu Bang Hội là một trong những nhiệm vụ vô cùng đặc sắc để đại hiệp có thể nhận một lượng kinh nghiệm vô cùng lớn và đồng thời tăng thêm tình đoàn kết giữa các huynh đệ trong cùng một bang hội. Để tham gia nhiệm vụ này đại hiệp hãy theo dõi nội dung chi tiết sau:

Lợi ích tham gia

 • Khi tham gia Vận Tiêu Bang, quý đại hiệp sẽ nhận được nhiều Kinh Nghiệm, Nguyên Bảo KhóaNgân Lượng.

Điều kiện mở

 • Thứ 7, Chủ Nhật lúc 18h00 - 23h30 có thể mở 1 lần.
 • Có thể vận tiêu bang hội ở 2 nơi:

• Bản đồ kích chiến: Bang chủ cấp 70 - 89 có thể mở, thành viên Bang hội cấp 70 - 89 đến NPC Quản Lý Bang để chuyển đến bản đồ kích chiến.

• Bản đồ Hắc Mộc Nhai tầng 1, Hắc Mộc Nhai Bắc: Bang chủ cấp >= 90 có thể mở, thành viên Bang hội cấp >= 90 đến NPC Quản Lý Bang để chuyển đến bản đồ Hắc Mộc Nhai.

 • Địa điểm nhận nhiệm vụ vận tiêu: NPC Thẩm Chấn Uy

NPC Quản Lý Bang Hội - Đường Ngạo Linh

Vị trí

 • Dương Châu: 383, 434
 • Thành Đô: 370, 460
 • Tương Dương: 436, 420

 Cách chơi Vận Tiêu Bang Hội

Cách chơi

Bước 1: Nhận nhiệm vụ

 • Do Bang chủ hoặc phó tiến hành đối thoại với NPC Thẩm Chấn Uy để nhận nhiệm vụ vận tiêu.

Bước 2: Giao nạp Linh Khí Tinh Hoa

 • Trước khi bắt đầu Vận tiêu, thành viên Bang hội ở Bản đồ kích chiến - Ủy Thác Vận Tiêu Bang Hội hoặc Hắc Mộc Nhai - Ủy Thác Vận Tiêu Bang Hội giao nạp Linh Khí Tinh Hoa.
 • Mỗi thành viên mỗi lần tối đa đặt vào 100 Linh Khí Tinh Hoa
  Số Linh Khí Tinh Hoa bỏ vào sẽ quyết định màu tiêu xa.

Bước 3: Hộ tốngTiêu Xa

 • Toàn Bang hội đồng lòng hộ tống tiêu xa, không chỉ đề phòng kẻ cướp tiêu xuất hiện giữa đường, còn đề phòng người khác cướp tiêu.
  Hộ tống Tiêu Xa đến nơi, thành viên Bang hội sẽ nhận thưởng 
 • Khi đến trạm trung chuyển thứ nhất thì ở kênh chat sẽ thông báo địa điểm mở lộ trình tiếp theo
 • Nhấn chuột trái vào tọa độ để đến NPC mở lộ trình tiếp theo

Bước 4: Nhận Thưởng

 • Sau khi vận tiêu thành công quay về Quản Lý Bang để nhận thưởng

Phần Thưởng

 • Thưởng Cơ Bản: Kinh nghiệm và Ngân Lượng

• Trong quá trình Vận Tiêu, thành viên Bang hội gần Tiêu Xa nhận được Kinh Nghiệm hậu hĩnh.

• Sau khi hộ tống tiến đến nơi, mỗi thành viên Bang Hội nhận số Ngân Lượng nhật định.

 • Dù tiêu xa bị cướp trắng, nhưng hộ tống đến nơi cũng nhận được Ngân Lượng
 • Thưởng Nguyên Bảo Khóa:

• Vận tiêu thưởng Nguyên Bảo Khóa và huyết lượng tiêu xa, Linh Khí Tinh Hoa bỏ vào có liên với nhau, bỏ vào càng nhiều thưởng càng lớn.

• 1 Linh Khí Tinh Hoa là 15 Nguyên Bảo Khóa, nếu tiêu xa hộ tống tốt tối đa có thể nhận Nguyên Bảo Khóa x4 tổng Linh Khí Tinh Hoa bỏ vào.

 • Thưởng Cướp Tiêu:

• Tấn công tiêu xa khiến huyết lượng giảm điểm nhất định nhận Nguyên Bảo Khóa.

• Huyết lượng Tiêu Xa giảm càng nhiều, Nguyên Bảo Khóa hiệp Khách cướp tiêu nhận càng cao.

• Mỗi ngày người chơi cướp tối đa nhận 10 rương đựng toàn Nguyên Bảo Khóa.

• Khi huyết lượng tiêu xa nhỏ hơn 10%, cướp tiêu không thu được lợi ích gì.

Tiểu Điêu kính bút