KHỞI TẠO: 10H00 NGÀY 23/08

KHAI MỞ: 10H00 NGÀY 25/08

CODE VIP: COPY

XUẤT QUÂN CHINH CHIẾN

[ Đăng nhập ]

MÃ CỦA TÔI COPY
NHẬP MÃ MỜI MỜI BẠN

*Lưu ý: mỗi tài khoản chỉ có thể nhập 1 mã mời

+1000 Quân

+1000 Quân

+1000 Quân

+1000 Quân

giftcode