CHUỖI SỰ KIỆN DÀNH CHO MÁY CHỦ MỚI BÁ ĐAO

Diễn ra ngày 01/06/2024

Bảng Vô Song

Muốn vinh danh bản thân, khắc tên mình vào bảng vàng xếp hạng là điều mà các anh hùng hào kiệt từ xưa đến nay luôn mong ước.

Hãy cùng Ngạo Kiếm Vô Song 2 nắm lấy cơ hội khẳng định mình tại Bảng Vô Song ngay nhé!

Tôn Hiệu TOP 1 Bảng Xếp Hạng Công Lực

Thời gian

 • Bắt đầu: 00h00 ngày thứ 2 mở máy chủ.
 • Kết thúc: 23h59 ngày thứ 9 mở máy chủ.

Nội dung

Từ ngày thứ 2 mở máy chủ, mỗi ngày, sẽ mở 1 bảng sự kiện:

Ngày 2: Bảng Cường Hóa

 • Trong vòng 24h ngày thứ 2 mở máy chủ, Đại hiệp nằm trong top 200 cường hóa Trang Bị có thể nhận thưởng, khi điểm giống nhau lấy xếp hạng thứ tự trước - sau của điểm làm chuẩn. Cấp cường hóa trang bị càng cao, điểm đánh giá càng cao.
 • Đại hiệp nào có tên trong bảng có thể nhấp nút Nhận tại giao diện Bảng Vô Song, tab Bảng Cường Hóa để nhận thưởng vào lúc 00:00 ngày thứ 3 mở máy chủ.

Xếp hạng

Tên vật phẩm

Số lượng

Hạng 1

Phù Cường Hóa II

20

Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +18

2

Hạng 2

Phù Cường Hóa II

16

Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +18

1

Hạng 3

Phù Cường Hóa II

12

Hạng 4

Phù Cường Hóa II

8

Hạng 5

Phù Cường Hóa II

4

Hạng 6-10

Phù Cường Hóa I

40

Hạng 21-100

Phù Cường Hóa I

24

Hạng 101-200

Phù Cường Hóa I

8

 

Ngày 3: Bảng Kinh Nghiệm

 • Trong vòng 24h ngày thứ 3 mở máy chủ, Đại hiệp lọt TOP 200 cấp cao nhất có thể nhận thưởng. Nếu cấp như nhau, dựa vào thời gian từ lúc mở máy chủ để nhận xếp hạng tổng số Kinh Nghiệm.
 • Đại hiệp nào có tên trong bảng có thể nhấp nút Nhận tại giao diện Bảng Vô Song, tab Bảng Kinh Nghiệm để nhận thưởng vào lúc 00:00 ngày thứ 4 mở máy chủ.

Hạng

Phần thưởng

Hạng 1

Long Diên Thảo x1

Ngân Lượng 100 vạn

Hạng 2

Long Diên Thảo x1

Ngân Lượng 50 vạn

Hạng 3

Long Diên Thảo x1

Ngân Lượng 30 vạn

Hạng 4

Đại Lực Hoàn x10

Ngân Lượng 20 vạn

Hạng 5

Đại Lực Hoàn x8

Ngân Lượng 20 vạn

Hạng 6

Đại Lực Hoàn x7

Ngân Lượng 20 vạn

Hạng 7

Đại Lực Hoàn x6

Ngân Lượng 20 vạn

Hạng 8

Đại Lực Hoàn x5

Ngân Lượng 20 vạn

Hạng 9

Đại Lực Hoàn x4

Ngân Lượng 20 vạn

Hạng 10

Đại Lực Hoàn x3

Ngân Lượng 20 vạn

Hạng 11-100

Đại Lực Hoàn x2

Ngân Lượng 10 vạn

Hạng 101-200

Đại Lực Hoàn x1

Ngân Lượng 5 vạn

 • Bên cạnh đó, thời gian này còn mở bán vật phẩm mới là Quà Vui Vẻ. Vật phẩm chỉ xuất hiện duy nhất trong ngày thứ 3 mở máy chủ.
 • Quà Vui Vẻ có tỉ lệ mở ra “Đại Lực Hoàn”, dùng xong được ngay nhiều Kinh Nghiệm.
 • Trong ngày chỉ có thể mua 100 Túi Vui Vẻ
 • Mở Quà Vui Vẻ, ngẫu nhiên nhận được một trong các vật phẩm sau:

Vật Phẩm

Số lượng

Nguyên Bảo Khóa (1000)

1

Ngân Lượng (20000)

1

Cống Hiến Sư Môn (500 điểm)

1

Hoạt Lực (2000 điểm)

1

Đại Lực Hoàn (1000000 exp)

1

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Thẻ Đồng Đội 3 Sao Ngẫu Nhiên

1

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên

1

Ngày 4: Bảng Khảm Nạm

 • Trong vòng 24h ngày thứ 4 mở máy chủ, Đại hiệp lọt TOP 200 điểm số khảm Linh Thạch Trang Bị có thể nhận thưởng, khảm linh thạch càng nhiều, cấp linh thạch càng cao, điểm đánh giá càng cao
 • Đại hiệp nào có tên trong bảng có thể nhấp nút Nhận tại giao diện Bảng Vô Song, tab Bảng Khảm Nạm để nhận thưởng vào lúc 00:00 ngày thứ 5 mở máy chủ.

Hạng

Phần thưởng

Hạng 1

Ngân Lượng 80 vạn

Cống Hiến 10000

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên - 4

5

Hạng 2

Ngân Lượng 40 vạn

Cống Hiến 8000

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên - 4

4

Hạng 3

Ngân Lượng 30 vạn

Cống Hiến 6000

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên - 4

3

Hạng 4

Ngân Lượng 20 vạn

Cống Hiến 5000

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên - 4

2

Hạng 5

Ngân Lượng 20 vạn

Cống Hiến 5000

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên - 4

1

Hạng 6

Ngân Lượng 20 vạn

Cống Hiến 5000

Hạng 7

Ngân Lượng 20 vạn

Cống Hiến 5000

Hạng 8

Ngân Lượng 20 vạn

Cống Hiến 5000

Hạng 9

Ngân Lượng 20 vạn

Cống Hiến 5000

Hạng 10

Ngân Lượng 20 vạn

Cống Hiến 5000

Hạng 11-100

Ngân Lượng 10 vạn

Cống Hiến 3000

Hạng 101-200

Ngân Lượng 5 vạn

Cống Hiến 2000

 • Bên cạnh đó, thời gian này còn mở sự kiện Rút Thưởng Linh Thạch cực kỳ hấp dẫn.
 • Đại hiệp có thể mua vật phẩm Chìa Khóa Thám Bảo để tham gia Rút thưởng. Vật phẩm chỉ xuất hiện duy nhất trong ngày thứ 4 mở máy chủ.
 • Mua vật phẩm Chìa Khóa Thám Bảo x10, sẽ nhận được ưu đãi giảm 10%.

Ngày 5: Bảng Tọa Kỵ

 • Trong vòng 24h ngày thứ 5 mở máy chủ, Đại hiệp lọt TOP 200 số điểm tọa kỵ có thể nhận thưởng, số điểm tọa kỵ bao gồm số lượng kỹ năng và cấp kỹ năng tọa kỵ, số lượng kỹ năng càng nhiều, cấp kỹ năng càng cao, đánh giá càng cao
 • Đại hiệp nào có tên trong bảng có thể nhấp nút Nhận tại giao diện Bảng Vô Song, tab Bảng Tọa Kỵ để nhận thưởng vào lúc 00:00 ngày thứ 6 mở máy chủ.
 • Lưu ý: Ngựa bậc 6 cấp 80 đã có thể dùng.

Hạng

Phần thưởng

Hạng 1

Hạt Giống-II x25

Huyền Thiết Thạch x50

Hạng 2

Hạt Giống-II x18

Huyền Thiết Thạch x40

Hạng 3

Hạt Giống-I x15

Huyền Thiết Thạch x30

Hạng 4

Hạt Giống-II x12

Huyền Thiết Thạch x30

Hạng 5

Hạt Giống-II x10

Huyền Thiết Thạch x30

Hạng 6

Hạt Giống-II x8

Huyền Thiết Thạch x30

Hạng 7

Hạt Giống-II x6

Huyền Thiết Thạch x30

Hạng 8

Hạt Giống-I x4

Huyền Thiết Thạch x20

Hạng 9

Hạt Giống-II x4

Huyền Thiết Thạch x20

Hạng 10

Hạt Giống-II x4

Huyền Thiết Thạch x20

Hạng 11-100

Hạt Giống-II x2

Huyền Thiết Thạch x10

Hạng 101-200

Hạt Giống-II x1

Huyền Thiết Thạch x5

 • Bên cạnh đó, thời gian này còn mở bán vật phẩm mới là Quà Ưu Đãi. Vật phẩm chỉ xuất hiện duy nhất trong ngày thứ 5 mở máy chủ.
 • Mở Quà Ưu Đãi sẽ nhận được: Hạt Giống-II x30 và 300 Linh Khí Tinh Hoa. Mỗi người chỉ có thể mua 1 lần.

Ngày 6: Bảng Đồng Đội

 • Trong vòng 24h ngày thứ 6 mở máy chủ, Đại hiệp lọt top 200 số điểm đồng đội có thể nhận thưởng, số điểm đồng đội gồm tất cả đồng đội và số điểm cường hóa của nó mà đồ giám kích hoạt và ở trên ô của đồng đội, phẩm chất đồng đội càng cao, cấp càng cao, đánh giá càng cao
 • Đại hiệp nào có tên trong bảng có thể nhấp nút Nhận tại giao diện Bảng Vô Song, tab Bảng Đồng Đội để nhận thưởng vào lúc 00:00 ngày thứ 7 mở máy chủ.

Hạng

Phần thưởng

Hạng 1

Đồng Đội-Manh Manh (30 ngày)

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Ngẫu Nhiên x1

Phù Đổi Tên Đồng Đội

Hạng 2

Đồng Đội-Manh Manh (25 ngày)

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên x4

 

Hạng 3

Đồng Đội-Manh Manh (20 ngày)

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên x3

 

Hạng 4

 

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên x3

 

Hạng 5

 

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên x3

 

Hạng 6

 

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên x3

 

Hạng 7

 

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên x3

 

Hạng 8

 

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên x3

 

Hạng 9

 

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên x3

 

Hạng 10

 

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên x3

 

Hạng 11-100

 

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên x2

 

Hạng 101-200

 

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên x1

 

 • Chiêu Mộ Đồng Đội 10 lần loại Chiêu Mộ 1 lần đủ 10 lần sẽ được tặng 1 Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên.
 • Người chơi nếu dùng thiệp chiêu mộ đồng đội cần phải dùng Vàng để tiến hành chiêu mộ trước thì hệ thống mới ghi nhận.
 • Khuyến mãi chỉ xuất hiện duy nhất trong ngày thứ 6 mở máy chủ.

Ngày 7: Bảng Kinh Mạch

 • Trong vòng 24h ngày thứ 7 mở máy chủ, Đại hiệp lọt TOP 200 số điểm kinh mạch có thể nhận thưởng, số huyệt vị kích hoạt càng nhiều, số điểm kinh mạch càng cao.
 • Đại hiệp nào có tên trong bảng có thể nhấp nút Nhận tại giao diện Bảng Vô Song, tab Bảng Kinh Mạch để nhận thưởng vào lúc 00:00 ngày thứ 8 mở máy chủ.

Hạng

Phần thưởng

Hạng 1

Đồng Quần Hùng x 150      

Ngân Châm x 20

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định x 15

Đồng Chí Tôn x 5

Hạng 2

Đồng Quần Hùng x 130

Ngân Châm x 15

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định x 10

Đồng Kiều Sở x 30

Hạng 3

Đồng Quần Hùng x 120

Ngân Châm x 10

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định x 8

Đồng Kiều Sở x 25

Hạng 4

Đồng Quần Hùng x 100

Ngân Châm x 9

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định x 6

Đồng Kiều Sở x 20

Hạng 5

Đồng Quần Hùng x 80

Ngân Châm x 8

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định x 5

Đồng Kiều Sở x 15

Hạng 6

Đồng Quần Hùng x 60

Ngân Châm x 7

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định x 4

Đồng Kiều Sở x 10

Hạng 7

Đồng Quần Hùng x 40

Ngân Châm x 6

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định x 3

Đồng Kiều Sở x 5

Hạng 8

Đồng Quần Hùng x 40

Ngân Châm x 5

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định x 1

Đồng Kiều Sở x 4

Hạng 9

Đồng Quần Hùng x 40

Ngân Châm x 4

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định x 1

Đồng Kiều Sở x 30

Hạng 10

Đồng Quần Hùng x 40

Ngân Châm x 3

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định x 1

Đồng Kiều Sở

Hạng 11-50

Đồng Quần Hùng x 40

Ngân Châm x 2

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định x 1

Đồng Kiều Sở

Hạng 51-200

Đồng Quần Hùng x 40

Ngân Châm x 1

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định x 1

Đồng Kiều Sở

 

 • Bên cạnh đó, trong ngày diễn ra sự kiện sẽ giảm giá 40% khi mua Ngân Châm.

Ngày 8: Bảng Công Lực

 • Trong vòng 24h ngày thứ 8 mở máy chủ, Đại hiệp lọt top 200 số điểm công lực có thể nhận thưởng, dựa vào xếp hạng công lực Đại hiệp, nếu công lực bằng nhau, sẽ dựa vào xếp hạng trước sau đạt được.
 • Đại hiệp nào có tên trong bảng có thể nhấp nút Nhận tại giao diện Bảng Vô Song, tab Bảng Công Lực để nhận thưởng vào lúc 00:00 ngày thứ 9 mở máy chủ.

Lưu ý:
 • Top 1 Công Lực được dựng tượng tại thành Dương Châu thời hạn 30 ngày và nhận được Tôn hiệu Tuyệt Thế Vô Song 10 ngày

Xếp hạng

NB Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

Hạng 1

20000

40

Hạng 2

20000

30

Hạng 3

20000

20

Hạng 4

18000

18

Hạng 5

16000

16

Hạng 6

15000

15

Hạng 7

12000

15

Hạng 8

10000

12

Hạng 9

10000

12

Hạng 10

10000

12

Hạng 11-100

6000

10

Hạng 101-200

3000

6

 • Bên cạnh đó, thời gian này còn mở bán vật phẩm mới là Quà Truyền Thuyết. Vật phẩm chỉ xuất hiện duy nhất trong ngày thứ 8 mở máy chủ.
 • Mở Quà Truyền thuyết  sẽ nhận được 

+ Đá Rèn 6 x30

+ Đồng Thiên Tâm x30

+ Ngân Lượng 30v

+ Nguyên Bảo Khóa 5v

+ Cống hiến sư môn 5000 điểm

Ngày 9: Bảng Bang Hội

 • Trong vòng 24h ngày thứ 9 mở máy chủ, bang chủ TOP 5 điểm bang có thể nhận thưởng, số điểm bang bằng với tổng công lực top 10 công lực thành viên bang cao nhất. Phần thưởng chỉ được nhận do bang chủ, đều không khóa.
 • Bang chủ Bang tuần trước có thể nhấp nút Nhận tại giao diện Bảng Vô Song, tab Bảng Bang Hội để nhận thưởng vào lúc 00:00 ngày thứ 10 mở máy chủ.

Hạng

Phần thưởng ( Túi chọn Toái không khóa)

Hạng 1

Túi Chọn Vũ Khí Hiếm Bậc 6 x1

Túi Chọn Toái Phiến Thường-3 x20

Hạng 2

Túi Chọn Y Phục Hiếm Bậc 6 x1

Túi Chọn Toái Phiến Thường-3 x15

Hạng 3

Túi Chọn Trang Sức Hiếm Bậc 6 x1

Túi Chọn Toái Phiến Thường-3 x10

Hạng 4

Túi Chọn Phòng Cụ Hiếm Bậc 6 x1

Túi Chọn Toái Phiến Thường-3 x8

Hạng 5

 

Túi Chọn Toái Phiến Thường-3 x4

 • Bên cạnh đó, thời gian này sẽ giảm giá một số vật phẩm quý hiếm ở Trân Bảo Các. Khuyến mãi chỉ xuất hiện duy nhất trong ngày thứ 9 mở máy chủ.
 • Danh sách giảm giá Trân Bảo Các:

 

Tên vật phẩm

Mức giảm

Dung Thiết Thủy

Giảm 10%

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

Giảm 10%

Tam Sinh Thạch

Giảm 20%

Anh Hùng Lệnh 4

Giảm 15%

Anh Hùng Lệnh 12

Giảm 20%

Anh Hùng Lệnh 50

Giảm 30%

Hồng Liên

Giảm 20%