CHUỖI SỰ KIỆN DÀNH CHO MÁY CHỦ MỚI BÁ ĐAO

Diễn ra ngày 01/06/2024

Đầu tư vốn

Chào mừng máy chủ mới được khai mở, kính mời quý Đại hiệp tham gia sự kiện Đầu Tư Vốn với nhiều ưu đãi lớn. Thay vì để Nguyên Bảo trong túi, quý Đại hiệp hãy mạnh dạn Đầu tư vốn ngay để nhận được cả vốn lẫn lãi. Cách thức tham gia cực kỳ đơn giản nhưng phần thưởng nhận lại thì nhiều vô kể. Đại hiệp hãy theo dõi thông tin chi tiết như sau:

Thời gian

  • Bắt đầu: Sau khi mở máy chủ mới
  • Kết thúc: Ngày 3 sau khi mở máy chủ

Nội dung

  • Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, có 2 loại 3.000 Nguyên Bảo hoặc 10.000 Nguyên Bảo để Đại hiệp đầu tư. Lưu ý: Đại hiệp chỉ được đầu tư một trong 2 loại.
  • Sau khi đã chọn loại đầu tư, Đại hiệp online liên tục 10 ngày để nhận các phần thưởng giá trị.
  • Nếu qua thời gian 10 ngày hoàn vốn, Đại hiệp không nhận thưởng sẽ chỉ nhận được Nguyên Bảo Hoàn Vốn, các vật phẩm khác sẽ không thể nhận.          

Hoàn vốn mỗi ngày

Mức 3000 Nguyên Bảo

Số ngày

Nội dung thưởng nhận

Số lượng

Trạng thái

1

5000 Nguyên Bảo Khóa

1

Khóa

2

Thẻ Kinh Nghiệm x2

1

Khóa

3

500 Nguyên Bảo

1

Không Khóa

4

Túi Toái Phiến-2

1

Khóa

5

Linh Khí Tinh Hoa

50

Khóa

6

1000 Nguyên Bảo

1

Không Khóa

7

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

1

Khóa

8

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

5

Khóa

9

Ngân Châm

1

Khóa

10

1500 Nguyên Bảo

1

Không Khóa

Mức 10000 Nguyên Bảo

Số ngày

Nội dung thưởng nhận

Số lượng

Trạng thái

1

10000 Nguyên Bảo Khóa

1

Khóa

2

Thẻ Kinh Nghiệm x2

1

Khóa

3

2000 Nguyên Bảo

1

Không Khóa

4

Túi Toái Phiến-3

1

Khóa

5

Linh Khí Tinh Hoa

200

Khóa

6

3000 Nguyên Bảo

1

Không Khóa

7

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

3

Khóa

8

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

10

Khóa

9

Ngân Châm

2

Khóa

10

5000 Nguyên Bảo

1

Không Khóa