CHUỖI SỰ KIỆN DÀNH CHO MÁY CHỦ MỚI BÁ ĐAO

Diễn ra ngày 01/06/2024

Đăng Nhập Hạn Giờ

Mừng máy chủ mới ra mắt, đăng nhập hạn giờ với những phần quà cực hấp dẫn đã sẵn sàng chờ đón chư vị đại hiệp!

Thời gian & Điều kiện 

  • Bắt đầu: Từ 10h00 ngày mở máy chủ 
  • Kết thúc: 23h59 ngày thứ 7 mở máy chủ
  • Phạm vi: Máy chủ mới 

Cách thức nhận quà đăng nhập

  • Bằng cách nhấp vào biểu tượng Sảnh Phúc Lợi nằm ở phía trên màn hình, có thể mở ra giao diện Đăng Nhập Hạn Giờ.

  • Chọn tab Đăng Nhập Hạn Giờ, nhấp Nhận để nhận quà.

Nội dung

  • Đại hiệp đăng nhập vào game mỗi ngày sẽ được nhận thưởng tương ứng với ngày đó.
  • Đăng nhập ngày nào, quý vị sẽ nhận quà tương ứng của ngày đó. Ngày nào đại hiệp không đăng nhập sẽ không được nhận thưởng.
  • Nhấp vào nút "Sảnh Phúc Lợi" để vào giao diện sự kiện.

Phần thưởng

Lưu ý: Tất cả các vật phẩm nhận đều Khóa

NgàyVật phẩmSố lượng
1Cống Hiến Lệnh Vàng 1
Ngân Lượng 10 vạn1
Nguyên Bảo Khóa 1v1
2Cống Hiến Lệnh Vàng 1
Phù Cường Hóa-II5
Ngân Lượng 10 vạn1
Nguyên Bảo Khóa 1v1
3Hoạt Lực 5000 Điểm1
Ngân Lượng 10 vạn1
Cống Hiến Lệnh Vàng 1
Nguyên Bảo Khóa 1v3
4Ngân Lượng 10 vạn2
Ngân Châm2
Cống Hiến Lệnh Vàng 2
Nguyên Bảo Khóa 1v5
5Đá Rèn Bậc 420
Đồng Đội Ngẫu Nhiên5
Nguyên Bảo Khóa 1v5
Chúc Phúc Chi Vũ5
6Đồng Đội Ngẫu Nhiên10
Đá Rèn Bậc 420
Ngân Lượng 10 vạn3
Đồng Đội Ngẫu Nhiên 3 sao3
7Mặt Nạ Ngẫu Nhiên (1 ngày )3
Hoàng Kim giáp 10 ngày 1
Đá Rèn Bậc 420
Tôn hiệu: Chiến Xa Kiên Cường (10 ngày)1
Chúc Phúc Chi Vũ10