CHUỖI SỰ KIỆN DÀNH CHO MÁY CHỦ MỚI BÁ ĐAO

Diễn ra ngày 01/06/2024

Tích lũy nạp Vàng

Mừng máy chủ mới ra mắt, tích lũy nạp Vàng với những phần quà cực hấp dẫn đã sẵn sàng chờ đón chư vị đại hiệp!

Thời gian & Điều kiện 

  • Bắt đầu: Từ 10h00 ngày mở máy chủ 
  • Kết thúc: 23h59 ngày thứ 7 mở máy chủ
  • Phạm vi: Máy chủ mới 

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý nhân sĩ tiến hành nạp Vàng khi tích lũy Vàng đạt mốc quy định sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng hấp dẫn.

Mốc Nguyên Bảo

Tên vật phẩm

Số lượng

Tính chất

2000

Ngân Lượng 20v

1

Khóa

Nguyên Bảo Khóa 2.5v

1

Khóa

Cống Hiến Lệnh Vàng

1

Khóa

5000

Ngân Lượng 20v

3

Khóa

Túi Toái Phiến 3

1

Khóa

Cống Hiến Lệnh Vàng

2

Khóa

Nguyên Bảo Khóa 2.5v

2

Khóa

10000

Ngân Lượng 20v

5

Khóa

Túi Toái Phiến 3

1

Khóa

Cống Hiến Lệnh Vàng

5

Khóa

Nguyên Bảo Khóa 2.5v

4

Khóa

20000

Ngân Lượng 20v

7

Khóa

Hạt Giống II

30

Khóa

Túi Hương bậc 2

2

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

Cống Hiến Lệnh Vàng

5

Khóa

50000

Ngân Lượng 20v

10

Khóa

Chân Khí

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

20

Khóa

Nguyên Bảo Khóa 2.5v

4

Khóa

Ngân Lượng 20v

3

Khóa

Cống Hiến Lệnh Vàng

5

Khóa

100000

Đá Rèn Bậc 5

100

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5 vạn

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

5

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Chân Khí

3

Khóa

200000

Đồng Đội 5 sao ngẫu nhiên Môn Phái

1

Khóa

Túi Toái Phiến Hiếm-4

3

Khóa

Túi Hương Lạc Anh

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ Chưa Giám ĐỊnh

30

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5 vạn

1

Khóa