CHUỖI SỰ KIỆN DÀNH CHO MÁY CHỦ MỚI BÁ ĐAO

Diễn ra ngày 01/06/2024

Ngạo Kiếm Trợ Lực

Quý Đại Hiệp thân mến!

Ngạo Kiếm Vô Song 2 mang đến sự kiện Ngạo Kiếm Trợ Lực không thể bỏ qua dành cho các Đại Hiệp, với vô số vật phẩm đẩy nhanh tiến độ thăng tiến của nhân vật. Tham gia ngay!

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: Sau khi mở Máy chủ mới
  • Thời gian kết thúc: Sau 7 ngày đầu mở Máy chủ mới

Phạm vi

  • Chỉ dành cho máy chủ mới

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, sẽ xuất hiện tab Trợ Lực tại giao diện Sảnh Phúc Lợi

  • Sự kiện áp dụng cho từng máy chủ riêng biệt
  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, tab trợ lực Quy Đổi Nguyên Bảo vào game sẽ nhận được điểm cống hiến (1 Nguyên Bảo = 1 điểm). Tích đủ điểm tích lũy thì tất cả người chơi đạt trên cấp 60 đều có thể nhận được quà

Phần thưởng 

Nguyên Bảo

Item

Số Lương

50,000

Nguyên Bảo Khóa 10v

1

Ngân Lượng 20v

1

Cống Hiến 1000

1

Đồng Đội Ngẫu Nhiên

5

Phù cường Hóa II

3

150,000

Nguyên Bảo Khóa 10v

2

Ngân Lượng 20v

2

Cống Hiến 1000

2

Đồng Đội Ngẫu Nhiên

5

Hoạt Lưc 5000

1

300,000

Nguyên Bảo Khóa 10v

5

Ngân Lượng 20v

5

Cống Hiến 1000

2

Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Hoạt Lưc 5000

3

1,000,000

Hồng Liên

5

Chân Khí 50000

2

Nguyên Bảo Khóa 10v

10

Ngân Lượng 20v

10

Đá Rèn 6

50

2,000,000

Đá Rèn 6

50

Đồng Đội Ngẫu Nhiên

15

Túi chọn áo Hoàng Kim Giáp (10 ngày)

1

Võ Lâm Vinh dự lệnh

20

Chân Khí 50000

5

3,000,000

Đồng đội 4 sao ngẫu nhiên

3

Đồng Chí tôn

5

Chân Khí 50000

10

Đồng Kiều Sở

30

Đồng Quần Hùng

300

Đồng Tinh Vẫn

30