CHUỖI SỰ KIỆN DÀNH CHO MÁY CHỦ MỚI BÁ ĐAO

Diễn ra ngày 01/06/2024

Thăng Cấp Nhận Quà

Nhân dịp khai mở máy chủ mới, Phương Phàm xin giới thiệu đến tất cả đại hiệp sự kiện Thăng Cấp Nhận Quà. Khi tham gia vào sự kiện này, quý vị sẽ nhận ngay quà tặng hấp dẫn khi đạt đến cấp độ nhất định.

Cách thức nhận quà

  • Bằng cách nhấp vào biểu tượng Sảnh Phúc Lợi nằm ở phía trên màn hình, có thể mở ra giao diện Quà Cấp.

  • Chọn tab Quà Cấp, nhấp Nhận để nhận quà.

Phần thưởng

  • Khi nhân vật đạt đủ cấp độ sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

Cấp độ

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

20

Chúc Phúc Chi Vũ

1

Khóa

Ngân Lượng 1 vạn

1

Khóa

Nguyên Bảo Khóa (4800)

1

Khóa

Thần Hành Thạch

10

Khóa

Phù Cường Hóa II

1

Khóa

Kinh Nghiệm Đan

1

Khóa

30

Chúc Phúc Chi Vũ

1

Khóa

Ngân Lượng 1 vạn

1

Khóa

Nguyên Bảo Khóa (4800)

1

Khóa

Thần Hành Thạch

10

Khóa

Kinh Nghiệm Đan

1

Khóa

Bách Niên Chu Quả

2

Khóa

40

Chúc Phúc Chi Vũ

1

Khóa

Ngân Lượng 1 vạn

1

Khóa

Nguyên Bảo Khóa (4800)

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

5

Khóa

Tĩnh Không

1

Khóa

Tẩy Luyện Thạch

10

Khóa

50

Chúc Phúc Chi Vũ

1

Khóa

Ngân Lượng 1 vạn

1

Khóa

Nguyên Bảo Khóa (4800) 

1

Khóa

Hạt Giống-I

10

Khóa

Lệnh Mở 3 Ô Đồng Đội

1

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Khóa

60

Chúc Phúc Chi Vũ

1

Khóa

Ngân Lượng 1 vạn

2

Khóa

Nguyên Bảo Khóa (4800)

2

Khóa

Hộ Giáp Phiến 4

5

Khóa

Hoạt Lực Hoàn (2000)

1

Khóa

Kinh Nghiệm Đan

2

Khóa

70

Chúc Phúc Chi Vũ

1

Khóa

Ngân Lượng 1 vạn

2

Khóa

Nguyên Bảo Khóa (4800)

2

Khóa

Kinh Nghiệm Đan

3

Khóa

Ma Đao Thạch 4

5

Khóa

Ngũ Hành Thạch 4

5

Khóa

80

Chúc Phúc Chi Vũ

2

Khóa

Ngân Lượng 1 vạn

4

Khóa

Nguyên Bảo Khóa (4800)

3

Khóa

Dung Thiết Thủy

5

Khóa

Đá Rèn Bậc 5

5

Khóa

Phù Quét Tháp

5

Khóa

90

Chúc Phúc Chi Vũ

2

Khóa

Ngân Lượng 1 vạn

4

Khóa

Nguyên Bảo Khóa (4800)

3

Khóa

Kinh Nghiệm Đan

5

Khóa

Bách Niên Chu Quả

10

Khóa

Phụ Tu Lệnh

1

Khóa

100

Chúc Phúc Chi Vũ

3

Khóa

Ngân Lượng 1 vạn

5

Khóa

Nguyên Bảo Khóa (4800)

4

Khóa

Trúc Khí Đan

3

Khóa

Danh Thiếp Tu Luyện

1

Khóa

Sao Đồng-3

10

Khóa

110

Chúc Phúc Chi Vũ

3

Khóa

Ngân Lượng 1 vạn

5

Khóa

Nguyên Bảo Khóa (4800)

4

Khóa

Túi Toái Phiến Hiếm 3

1

Khóa

Túi Chọn Nguyên Thạch I

1

Khóa

Hạt Giống II

30

Khóa

120

Chúc Phúc Chi Vũ

3

Khóa

Ngân Lượng 1 vạn

6

Khóa

Nguyên Bảo Khóa (4800)

5

Khóa

Phù Cường Hóa II

10

Khóa

Túi Chọn Nguyên Thạch I

1

Khóa

Ngân Lượng (200.000)

1

Khóa