CHUỖI SỰ KIỆN DÀNH CHO MÁY CHỦ MỚI BÁ ĐAO

Diễn ra ngày 01/06/2024

Quà Lớn Đăng Nhập

Ngay sau khi đăng nhập vào game, với những thao tác mau lẹ quý đại hiệp sẽ có thể nhận được ngay những phần thưởng online theo ngày của Ngạo Kiếm Vô Song 2. Phần thưởng sẽ được tăng theo từng ngày online của nhân vật.

Thời gian

  • Sự kiện vĩnh viễn.
  • Đại hiệp chỉ cần đăng nhập ngày bất kỳ đều nhận được quà tương ứng.
  • Kết thúc: Khi người chơi nhận đủ toàn bộ 9 ngày của sự kiện.

Cách thức nhận quà đăng nhập

  • Bằng cách nhấp vào biểu tượng Sảnh Phúc Lợi nằm ở phía trên màn hình, có thể mở ra giao diện Quà Lớn Đăng Nhập.

  • Chọn tab Quà Lớn Đăng Nhập, nhấp Nhận để nhận quà.

Nội dung

  • Đại hiệp đăng nhập vào game mỗi ngày sẽ được nhận thưởng tương ứng với ngày đó.
  • Đăng nhập ngày nào, quý vị sẽ nhận quà tương ứng của ngày đó. Ngày nào đại hiệp không đăng nhập sẽ không được nhận thưởng.
  • Nhấp vào nút "Sảnh Phúc Lợi" để vào giao diện sự kiện.

Phần thưởng

Lưu ý: Tất cả các vật phẩm nhận đều Khóa

 

Thời gian

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Ngày 1

Phù Cường Hóa-II

1

Khóa

Hành Trang Phụng Vũ 10+2

1

Khóa

Thần Hành Thạch

10

Khóa

Ngân Lượng 10 vạn

1

Khóa

Nguyên Bảo Khóa 2400

1

Khóa

Chúc Phúc Chi Vũ

2

Khóa

Ngày 2

Đá Rèn Bậc 5

3

Khóa

Lệnh Mở 3 Ô Đồng Đội

1

Khóa

Phù Cường Hóa-II

1

Khóa

Ngân Lượng 10 vạn

1

Khóa

Nguyên Bảo Khóa 2400

1

Khóa

Võ Hồn Uy Vũ

1

Khóa

Chúc Phúc Chi Vũ

2

Khóa

Ngày 3

Đá Rèn Bậc 5

3

Khóa

Tẩy Luyện Thạch

10

Khóa

Phù Cường Hóa-II

1

Khóa

Ngân Lượng  10 vạn

1

Khóa

Nguyên Bảo Khóa 2400

2

Khóa

Chúc Phúc Chi Vũ

2

Khóa

Ngày 4

Đá Rèn Bậc 5

5

Khóa

Hạt Giống-I

10

Khóa

Huân Chương Tinh Xảo

1

Khóa

Ngân Lượng 10 vạn

1

Khóa

Nguyên Bảo Khóa 2400

2

Khóa

Chúc Phúc Chi Vũ

2

Khóa

Ngày 5

Đá Rèn Bậc 5

5

Khóa

Hạt Giống-I

10

Khóa

Phù Cường Hóa-II

1

Khóa

Ngân Lượng  10 vạn

1

Khóa

Nguyên Bảo Khóa 1 vạn

1

Khóa

Chúc Phúc Chi Vũ

2

Khóa

Ngày 6

Đá Rèn Bậc 5

5

Khóa

Hạt Giống-I

10

Khóa

Túi Toái Phiến 2

1

Khóa

Ngân Lượng 10 vạn

1

Khóa

Nguyên Bảo Khóa 1 vạn

1

Khóa

Chúc Phúc Chi Vũ

2

Khóa

Ngày 7

Đại Lực Hoàn

1

Khóa

Lệnh Mở 5 Ô Đồng Đội

1

Khóa

Búp Bê Thế Thân

5

Khóa

Ngân Lượng 10 vạn

1

Khóa

Nguyên Bảo Khóa 1 vạn

1

Khóa

Chúc Phúc Chi Vũ

2

Khóa

Ngày 8

Đại Lực Hoàn

1

Khóa

Búp Bê Thế Thân

5

Khóa

Ngân Lượng 10 vạn

1

Khóa

Nguyên Bảo Khóa 1 vạn

1

Khóa

Chúc Phúc Chi Vũ

2

Khóa

Ngày 9

Huân Chương Tinh Xảo 6

1

Khóa

Đại Lực Hoàn

2

Khóa

Ngân Lượng  10 vạn

1

Khóa

Nguyên Bảo Khóa 1 vạn

2

Khóa

Chúc Phúc Chi Vũ

2

Khóa