CHUỖI SỰ KIỆN DÀNH CHO MÁY CHỦ MỚI BÁ ĐAO

Diễn ra ngày 01/06/2024

Boss Thế Giới

Gần đây đại quân Áo Lai rục rịch chuẩn bị, nhòm ngó Trung Nguyên nhưng Trung Nguyên đang ở thời khắc nhân tài xuất chúng, các hiệp sĩ vì để nâng cao võ công bản thân mà bôn ba đến các vùng đất ở Trung Nguyên.

Đông Dương Mật Thuật hiện thân, Thượng Cổ Hung Thú Cửu Anh sống lại lần nữa đã ngăn chặn được con đường luyện cấp của các hiệp sĩ, để tránh sự tàn sát của hung thú, trừ hại cho dân, các hiệp sĩ hãy đoàn kết để cùng nhau tiêu diệt hung thú!

Thời gian sự kiện

 • 19h3020h3021h3022h30 ngày đầu tiên mở máy chủ.
 • 19h3020h30 ngày thứ 2 mở máy chủ.
 • 19h3020h30 ngày thứ 3 mở máy chủ.

 Điều kiện tham gia

 • Tất cả người chơi trên cấp 25.
 • Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sự kiện Đại hiệp đều có thể tham gia.

Bản đồ liên quan

 • Boss xuất hiện tại vị trí 566, 388 ở Thục Cương Sơn.

Cách tham gia

 • Ở ngày đầu mở máy chủ lúc 19h30, 20h30, 21h30, 22h30 biểu tượng Boss Thế Giới sẽ xuất hiện cùng thời gian đếm ngược là 30 phút.
 • Ở ngày thứ 2 và 3 mở máy chủ lúc 19h30, 20h30 biểu tượng Boss Thế Giới sẽ xuất hiện.

- Nhấp vào biểu tượng mở ra giao diện Boss Thế Giới nội dung bao gồm:

• Thông tin hướng dẫn sự kiện

• Bảng xếp hạng sát thương của 4 Vòng ở ngày 1 mở máy chủ, 2 vòng ở ngày 2 và 3.

• Nút “Đến nhanh”: Khi boss xuất hiện Đại hiệp trên cấp 25 có thể nhấn vào để di chuyển nhanh đến Boss.

 • Mỗi Vòng, Boss sẽ tồn tại trong 15 phút, Boss bị diệt hoặc sau 15 phút Boss chưa bị diệt thì Vòng đó sẽ kết thúc.

 Quy tắc Boss

Sau Vòng 1 kết thúc, đến Vòng 2 trở đi thì Boss sẽ tự động mạnh lên hoặc yếu đi tùy theo thời gian diệt Boss của trận trước đó:

• Khi Boss hiện tại chưa diệt hoặc bị diệt trong vòng 13 - 15 phút, Boss Vòng sau sẽ tự động yếu đi.

• Khi Boss Vòng này bị diệt trong vòng 8 - 12 phút, Boss Vòng sau sẽ không thay đổi.

• Khi Boss Vòng này bị diệt trong vòng 0 - 7 phút, Boss Vòng sau sẽ tự động mạnh lên.

 Quy tắc thưởng

- Nhận Rương Hung Thú:

• Diệt xong Boss mỗi vòng, toàn bản đồ Boss sẽ xuất hiện Rương Hung Thú trong 2 phút, Đại hiệp nhặt và mở rương để nhận thưởng

• Mỗi người chơi tối đa có thể nhặt 20 Rương Hung Thú (rương nhặt được sẽ khóa, không thể giao dịch).

 • Nhận Rương May Mắn: sau khi Boss bị tiêu diệt mỗi vòng, Đại hiệp ra đòn cuối kích sát Boss có thể nhận.
 • Nhận Rương Công Kích Hạng 1, Hạng 2, Hạng 3: Sau khi diệt Boss mỗi Vòng, top 3 Đại hiệp sát thương nhất sẽ nhận. Boss chưa bị diệt sẽ không thể nhận Rương top 3 sát thương.
 • Nhận Rương Anh Dũng: Boss bị diệt mỗi vòng, Đại hiệp có gây sát thương Boss sẽ được nhận.
 • Nhận Rương Khích Lệ: Boss chưa bị diệt mỗi vòng, Đại hiệp có gây sát thương Boss sẽ được nhận.
Lưu ý
 • Trừ Rương Hung Thú, các Rương còn lại sẽ tự động gửi qua thư.

Chi tiết thưởng các rương

Tất cả các vật phẩm đều ở trạng thái khóa

Tên vật phẩm

Vật phẩm thưởng

Số lượng

Rương Hung Thú

Nguyên Bảo Khóa

200

Ngân Lượng

2000

Kim Phiến-3

1

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

1

Kim Phiến-2

1

Cống Hiến Sư Môn

100

Hoạt Lực

200

Rương Anh Dũng

Nguyên Bảo Khóa

1000

Ngân Lượng

10.000

1 giờ Kinh Nghiệm cơ bản

1 giờ

Hoạt Lực

200

Rương Khích Lệ

Nguyên Bảo Khóa

500

Ngân Lượng

5000

30 phút Kinh Nghiệm cơ bản

30 phút

Rương May Mắn

Kim Phiến-4

2

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

4

Cống Hiến Sư Môn

1500

Rương Công Kích (Hạng 1)

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

6

Cống Hiến Sư Môn

200

Kim Phiến-4

3

Rương Công Kích (Hạng 2)

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

4

Cống Hiến Sư Môn

1500

Kim Phiến-4

2

Rương Công Kích (Hạng 3)

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

2

Cống Hiến Sư Môn

1000

Kim Phiến-4

2

Tiểu Điêu kính bút